Биомедицинская инженерия и электроника

ISSN 2311-1100 ZDB-Number:2758719-8 

ГРНТИ 76.13 УДК 577+615.47+616-77+006.91 Затверджено до друку Вченою радою ХНТУ:_______

Періодичність випуску журналу: Два випуски на рік

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сучасний розвиток медицини та медичної техніки висуває на перше місце розвиток теоретичних і технічних розробок в області біомедичної інженерії та електроніки. Творці журналу ставлять перед собою мету - відображення стану наукових досліджень в цій області, впровадження наукових результатів і рішення задач в області підготовки висококваліфікованих фахівців.

Електронний журнал Біомедична інженерія та електроніка є відкритим безкоштовним електронним виданням в області медичних, біологічних, технічних і хімічних наук.


Зображення домашньої сторінки журналу

 Журнал публікує статті, наукові огляди з біоматеріаловедення, біомедичних технологій і взаємодії фізичних полів і випромінювань з біологічними об'єктами, а також по розробці нових радіоелектронних приладів для біології, біомедичних технологій і медицини за розділами:

- Медицина і медична техніка

- Біотехнологія

- Механізми біологічних ефектів електромагнітних полів

- Експеримент

- Пристрої

- Нові біомедичні технології

- Електромагнітні поля та здоров'я людини

- Теорія і практика медичних вимірювань

- Питання метрології та стандартизації вимірювальних систем

Мета наукового видання: публікація сучасних наукових досліджень, розробок.

Відкритий доступ (open access) наукової інформації для обговорення результатів роботи, залучення молодих талановитих вчених. (Всі статті знаходяться в повнотекстовому відкритому доступі, - для їх перегляду не потрібно реєструватися).

Журнал є офіційним виданням Всеукраїнської Асоціації біомедичних інженерів.