Вісник Херсонського національного технічного університету

Новий сайт журналу: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/visnyk/about

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

DOI: 10.35546/kntu2078-4481

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Згідно листа Міністерства юстиції України, журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од.   https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України  категорії «Б» за економічними науками, спец. – 051; 071; 072; 073; 075; 076; 242 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) та за технічними науками, спец. – 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275, (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886) 141, 161, 182  (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188) 

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky).