ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ В АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ

Оксана Олександрівна Онищук, Жолт Олександрович Кормош

Анотація


 

У статті розглянуто методики визначення вмісту пероксиду водню у антисептичних препаратах. На сьогодні актуальним є вдосконалення контролю якості пероксиду водню у дезінфікуючих  та антисептичних препаратах як шляхом поліпшення технічних характеристик існуючих засобів вимірювання, так і шляхом винаходу нових методів і засобів контролю якості, а саме використання потенціометричних аналізаторів (сенсорів). У наш час широко впроваджуються автоматичні засоби аналізу, які базуються на застосуванні різних кореляцій між концентрацією і фізико-хімічними властивостями пероксиду водню. Для промислового застосування важливими критеріями порівняння автоматичних аналізаторів є вартість їх виготовлення, ціна подальшого обслуговування, селективність до визначеного компоненту, час і точність аналізу. Розглянуто потенціометричні аналізатори (сенсори), в яких для визначення складу сполуки використовуються реакції, що каталізуються ферментами. Було визначено такі засоби контролю вмісту пероксиду водню, які мають високі експлуатаційні та метрологічні характеристики, і можуть використовуватися як електродактивні речовини для визначення пероксиду у косметичних  та  антисептичних препаратах. Серед усіх методів аналізу концентрації пероксиду водню як в лабораторних умовах, так для безперервних або періодичних вимірювань, розглянуто титрувальний, оксиметричний, з використанням каталізаторів тощо. Досліджено роботу потенціометричних аналізаторів, яка ґрунтується на залежності між ефективною концентрацією вільних іонів аналізованої речовини в розчині і потенціалом спеціального індикаторного електроду. Потенціал кожного електроду описано через рівняння Нернста та типову криву титрування, що свідчить про можливість оптимального практичного використання даного потенціометричного сенсору з вибраною схемою електроду.

 

Ключові слова: визначення вмісту, пероксид водню, потенціометричні сенсори, електроди, препарат Ладоксин.


Повний текст:

PDF 66-70

Посилання


Єгоров А. В. Аналіз методів і засобів контролю якості пероксиду водню [Електронний ресурс] / А. В. Єгоров – Режим доступу до ресурсу: http://docplayer.ru/38340879-Analiz-metodov-i-sredstv-kontrolya-kachestva-perekisi-vodoroda.html. Зінчук В. К.

Фізико – хімічні методи аналізу : навч. посіб. / В. К. Зінчук, Г. Д. Левицька, Л. О. Лубенська. – Л. : Видав, центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

Кельнер Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы / Р. Кельнер. – М. : Мир, 2004.– Т. 1.

Кормош Ж.О. I3--селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду// Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія Хімія. – 2012, № 1(27). – С.40-42.

Ж.О. Кормош, Т.І. Савчук. Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах // Укр. хім. журн. – 2011.– Т. 77, № 3.– С. 6-9.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.8


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.