ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Роман Володимирович Морозов

Анотація


У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти організації стратегічного планування комплексного розвитку галузі рисівництва в Україні. Переваги стратегічного планування такі: зв'язок поточних заходів з майбутніми результатами; орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення стратегічних цілей; визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін галузевої діяльності з урахуванням основних зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на розвиток рисівництва та досягнення стратегічних цілей; «бачення майбутнього» – це новий елемент довгострокового стратегічного планування розвитку галузі рисівництва (термін «стратегічне бачення» окреслює різносторонній оптимістичний погляд на розвиток галузі в майбутньому і є основою тих завдань, виконання яких буде визначено стратегічним планом); розподіл відповідальності не лише між напрямами діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю. Встановлено, що процес стратегічного планування включає етапи складання (розроблення), затвердження, виконання, моніторингу, коригування та оцінки виконання стратегічного плану. У процесі дослідження описана структура стратегічного плану комплексного розвитку галузі рисівництва. Основними складовими частинами стратегічного плану є загальна і організаційна частини. Процес стратегічного планування комплексного розвитку галузі рисівництва доцільно розглядати як спосіб поєднання методологічних, інформаційних і організаційних аспектів планування відповідно до інституціональних змін, який передбачає розроблення сукупності взаємопов’язаних заходів і проектів, спрямованих на досягнення і підтримання темпів економічного зростання галузі та створення сприятливих організаційно-економічних умов для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання – виробників рису.

Ключові слова: управління, стратегічне планування, рисівництво, стратегічний план, конкурентоспроможність.


Повний текст:

PDF 213-218

Посилання


Березівський П. С. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. 2-ге вид., стереот. Львів : Магнолія Плюс, 2006. 443 с.

Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. пособ. / Владимирова Л. П. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К°, 2001. 308 с.

Мінченко М.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : підруч. для студ. вузів / Мінченко М.В., Чижов Л. П., Фролков А. В. Суми : Університетська книга, 2004. 442 с.

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: [підручник 2-ге вид., перероб. та допов.] / Нелеп В. М. К. : КНЕУ, 2004. 495 с.

Осовська Г. В. Економічний словник / Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. К. : Кондор, 2007. 358 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підручник 2-ге вид., перероб. і допов.] / Шершньова З.Є. К. : КНЕУ, 2004. 699 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.27


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.