Всі періодичні видання ХНТУ


ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Прикладні питання математичного моделювання

Рік заснування: 2018

ISSN: 2618-0332, 2618-0340

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23529 – 13369 Р від 03.08.2018 р.

DOI: 10.32782

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології

Науковий журнал «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології » є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Актуальні проблеми державного управління в системі соціального та економічного розвитку українського суспільства.

2. Актуальні проблеми педагогічного забезпечення навчального процесу в системі середньої та вищої освіти.

3. Актуальні проблеми психологічного супроводу навчального та виховного процесу.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Биомедицинская инженерия и электроника

ISSN 2311-1100 ZDB-Number:2758719-8 

ГРНТИ 76.13 УДК 577+615.47+616-77+006.91 Затверджено до друку Вченою радою ХНТУ:_______

Періодичність випуску журналу: Два випуски на рік

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сучасний розвиток медицини та медичної техніки висуває на перше місце розвиток теоретичних і технічних розробок в області біомедичної інженерії та електроніки. Творці журналу ставлять перед собою мету - відображення стану наукових досліджень в цій області, впровадження наукових результатів і рішення задач в області підготовки висококваліфікованих фахівців.

Електронний журнал Біомедична інженерія та електроніка є відкритим безкоштовним електронним виданням в області медичних, біологічних, технічних і хімічних наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація