РОЗГОРТКА СФЕРИ ЯК МОДЕЛІ СНІЖНОЇ ХАТИНИ "ІГЛУ"

Олександр Юрійович Ніцин

Анотація


Запропоновано умовну розгортку сфери у вигляді умовної розгортки криволінійної гвинтової поверхні, що апроксимує її. Розгорткою є відсік площини, обмежений двома кривими, що нагадують клотоїду або спіраль Корню. Спіральний спосіб побудови розгортки сфери є математичною основою для визначення форми і розмірів блоків, з яких зводиться сніжна хатина "іглу". Це зумовлено тим, що найбільш поширеним способом побудови сніжної хатини "іглу" є спіральний спосіб, який полягає в тому, що снігові цеглини укладаються в гвинтову поверхню з прямокутним поперечним перерізом і осьової лінією у вигляді гвинтової лінії, що належить сфері.

Ключові слова


розгортка поверхні; гвинтова поверхня; сніжна хатина "іглу"

Повний текст:

PDF

Посилання


Берман А. Е. Юный турист. Москва : Физкультура и спорт, 1977. 153 с.

Ницын А. Ю. Снежная хижина "иглу" – энергосберегающий дом аборигенов Крайнего Севера. Строительство и техногенная безопасность. Симферополь: АСА КФУ им. В. И. Вернадского, 2016. Вып. 4(56). С. 28–32.

Радзеевский В. А. Зимние гидрографические работы в Арктике. Москва-Ленинград: Изд-во Главсевморпути, 1940. 186 с. (Библиотека "Стахановцы Арктики").

Буйницкий В. X. 812 дней в дрейфующих льдах. Москва-Ленинград: Изд-во Главсевморпути, 1945. 194 с.

Кузнецов М. А. Снежные хижины "иглу". Москва-Ленинград: Изд-во Главсевморпути, 1949. 38 с.

Бубенников А. В., Громов М. Я. Начертательная геометрия. Москва: Высшая школа, 1973. 416 с.




DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License