Пошук


 
Номер Назва
 
Том 2, № 2 (2019): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Моделювання суднової комплексної електроенергетичної турбокомпресорної установки в перехідних режимах Анотація  PDF
Сергій Вікторович Вороненко, Олександр Володимирович Субботін, Юрій Олександрович Лебеденко, Ганна Володимирівна Рудакова
 
Том 2, № 2 (2019): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Моделювання технологічних процесів за допомогою програмного середовища FACTORY I/O Анотація  PDF
Антон Анатолійович Омельчук, Юрій Олександрович Лебеденко, Сергій Аркадійович Русанов, Дмитро Олексійович Дмитрієв
 
Том 2, № 1 (2019): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТРИВИМІРНОГО ДРУКУ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДАНІЙ ГАЛУЗІ Анотація  PDF
Віктор Єгорович Ходаков, Андрій Євгенович Соколов, Галина Вікторівна Веселовська, Євген Сергійович Борисенко
 
Том 2, № 2 (2019): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Критерії подібності лінгвістичних моделей Анотація  PDF
Ігор Всеволодович Баклан, Андрій Ігорович Логвинчук, Тетяна Вікторівна Шулькевич
 
Том 2, № 2 (2019): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Математичне моделювання фактору евапотранспірації при зміні рівня ґрунтових вод міських територій Анотація  PDF
Олена Миколаївна Сєрікова, Олена Олександрівна Стрельнікова
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВОДОРОДНОГО КАТАЛІЗУ У БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація  PDF
Владимир Иванович Дубинко, Александр Сергеевич Мазманишвили, Денис Владимирович Лаптев
 
№ 2 (2018): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" Анотація  PDF
Володимир Володимирович ВАНІН, Геннадій Анатолійович ВІРЧЕНКО, Олена Миколаївна ГУМЕН, Володимир Петрович ЮРЧУК, Петро Миколайович ЯБЛОНСЬКИЙ
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ТА АЛГОРИТМІВ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація  PDF
Олег Віталійович Регіда
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
Анатолій Васильович Усов, Юлія Євгеніївна Сікіраш
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ МАСИВУ ДАНИХ ЦИЛІНДРИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ МАГНЕТРОННОЇ ГАРМАТИ ТА ЗАДАЧА РАДІАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація  PDF
Александр Сергеевич Мазманишвили, Николай Григорьевич Решетняк
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИВИХ БЕЗЬЄ Анотація  PDF
Геннадій Анатолійович Вірченко, Петро Миколайович Яблонський
 
Том 3, № 1 (2020): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІ-PHI -ФУНКЦІЇ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ УМОВ НЕПЕРИТИНАННЯ СКЛАДЕНИХ ОБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ РОЗМІЩЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОТОКІВ ЛЮДЕЙ Анотація  PDF
Валентина Михайлівна Комяк, Кязім Тахір огли Кязімов, Олександр Вікторович Панкратов
 
№ 2 (2018): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНОСТИ СУСПІЛЬСТВА ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН Анотація  PDF
Дмитро Олександрович НІЦИН, Олена Сергіївна СИДОРЕНКО
 
№ 2 (2018): ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Галина Вікторівна ВЕСЕЛОВСЬКА, Олег Сергійович ЛЕБЕДЬ
 
1 - 14 з 14 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо