ПЕРЕТВОРЕННЯ МАСИВУ ДАНИХ ЦИЛІНДРИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ МАГНЕТРОННОЇ ГАРМАТИ ТА ЗАДАЧА РАДІАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОНІВ

Александр Сергеевич Мазманишвили, Николай Григорьевич Решетняк

Анотація


Представлені результати досліджень щодо формування радіального електронного пучка в магнетронної гарматі з вторинноемісійним катодом. Ціллю роботи було створення математичної моделі формування радіального електронного пучка з енергією в десятки кеВ у магнітному полі соленоїда, дослідження залежності характеристик струму від амплітуди та розподілу магнітного поля вдовж осі системи, вивчення  можливості опромінювання поверхні трубчастих виробів. У роботі на основі гамільтонового формалізму руху електронів у магнітному полі синтезовано програмний засіб, який дозволяє провести чисельне моделювання динаміки трубчастих електронних потоків у спадаючому магнітному полі соленоїда. На основі методу найменших квадратів побудований і реалізований алгоритм перетворення масиву значень магнітного поля вдовж осі транспортування частин в аналітичну диференціюєму функцію. Синтезована функція та її похідна використана при моделюванні руху електронів у магнітному полі магнетронної гармати. Приведено результати чисельного моделювання руху трубчастого електронного потоку. Вивчено формування розподілу електронів при їх транспортуванні в повздовжньому спадаючому магнітному полі соленоїда. Приводяться також експериментальні дані стосовно опромінювання пучком електронів металічних мішеней в камері гармати. Отримані результати моделювання узгоджуються з даними експериментів.

Ключові слова


магнетронна гармата; вторинноемісійний катод; електронний пучок; математичне моделювання; гістограма; розподіл магнітного поля

Повний текст:

PDF

Посилання


Dovbnya A. N., Lavrinenko S. D., Zakutin V. V. Surface Modification of Zirconium and Zr1%Nb Alloy by the Electron Beam of the Magnetron Gun-Based Accelerator. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Physics of Radiation Effects and Radiation Materials Science. 2011. № 2(72). P. 39-45.

Ayzatsky M. I., Dovbnya A. N., Mazmanishvili A. S., Reshetnyak N. G., Romas’ko V. P., Chertishchev I. A. Studies on Formation of the Radially-Directed Electron Beam Generated by the Magnetron Gun with a Secondary Emission Cathode. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations. 2016. № 3(103). P. 11-16.

Dovbnya A. N., Dovbnya N. A., Mazmanishvili A. S., Reshetnyak N. G., Chertishchev I. A. Transport Simulation of a High-Current Electron Beam Formed by the Magnetron Gun with a Secondary-Emission Cathode in a Decreasing Solenoid Field. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations. 2015. № 6(100). P. 77-82.

Dovbnya, A. N., Lavrinenko, S. D., & Zakutin, V. V. (2011). Surface Modification of Zirconium and Zr1%Nb Alloy by the Electron Beam of the Magnetron Gun-Based Accelerator. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Physics of Radiation Effects and Radiation Materials Science. 2(72), 39-45.

Ayzatsky, M. I., Dovbnya, A. N., Mazmanishvili, A. S., Reshetnyak, N. G., Romas’ko, V. P., & Chertishchev, I. A. (2016). Studies on Formation of the Radially-Directed Electron Beam Generated by the Magnetron Gun with a Secondary Emission Cathode. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations. 3(103), 11-16.

Dovbnya, A. N., Dovbnya, N. A., Mazmanishvili, A. S., Reshetnyak, N. G., & Chertishchev, I. A. (2015). Transport Simulation of a High-Current Electron Beam Formed by the Magnetron Gun with a Secondary-Emission Cathode in a Decreasing Solenoid Field. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations. 6(100), 77-82.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340/2020.1-3.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License