Журнал «ППММ» включено до переліку фахових видань категорії Б

Маємо радісну нагоду сповістити, що згідно наказу МОН України № 406 від 17 березня 2020 р журнал «Прикладні питання математичного моделюванні» включений до Переліку наукових фахових видань за категорією Б з галузі "Технічні науки" зі спеціальностей:

122 – Комп’ютерні науки;
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
192  Будівництво та цивільна інженерія.
Дякуємо авторам, читачам та членам редакційної колегії за співпрацю!
Вітаємо всіх з цією визначною подією в діяльності журналу!