№ 1 (2018)

ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Частина перша Частина друга

Зміст

Статті

СИНГУЛЯРНІ ІНТЕГРАЛИ В АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Артем Олександрович Караєв, Олена Олександрівна Стрельнікова 10-18
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕМИ КАЧЧІОПОЛЛІ-БАНАХА PDF
Валерій Іванович Кузьмич, Микола Іванович Валько, Павло Миколайович Валько, Тетяна Олександрівна Яковенко 19-26
МОДЕЛЮВАННЯ І АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ БІАНІЗОТРОПНИХ/БІІЗОТРОПНИХ ПАРАМЕТРІВ КАПІЛЯРНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ГРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК БІООБ’ЄКТІВ PDF
Юрий Васильевич Човнюк, Александр Александрович Броварец 27-48
ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ВЕБЕРА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЛАЙНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ PDF
Юрій Миколайович Бардачов, Галина Яківна Тулученко 49-57
ДОСТАТНІСТЬ ПРОЕКЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 1-БАГАТОВИДІВ n-ПРОСТОРІВ СТАНУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Олена Миколаївна Гумен, Соломія Євгенівна Лясковська, Євген Володимирович Мартин 58-67
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧИХ КОЛІС ТУРБОКОМПРЕСОРА PDF
Андрій Володимирович Найдиш, Дмитро Васильович Спірінцев, Михайло Вадимович Лазаренко 68-74
ВІДОБРАЖЕННЯ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ПЛОСКІ ІЗОМЕТРИЧНІ СІТКИ PDF
Олександра Вікторівна Несвідоміна 75-80
МОДЕЛЮВАННЯ СМУГ РОЗГОРТНИХ ПОВЕРХОНЬ, ДОТИЧНИХ ДО ПОВЕРХНІ КУЛІ PDF
Сергій Федорович Пилипака, Ірина Юріївна Грищенко, Тетяна Анатоліївна Кресан 81-88
БЕЗСІТКОВИЙ ПІДХІД ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДВОВИМІРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ АТОМАРНИХ РАДІАЛЬНИХ БАЗИСНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Денис Олегович Протектор 89-98
АНАЛІЗ СХЕМ ПРИКЛАДАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ МІЦНОСТІ ЗВАРНИХ ШВІВ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РІЗНИХ ДЕФЕКТІВ PDF
Олег Иванович Ковч, Елена Александровна Стрельникова 99-106
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В ПРИЗМАТИЧНОМУ РЕЗЕРВУАРІ PDF
Денис Владимирович Крютченко 107-114
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ РІДИНИ В СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНКАХ ОБЕРТАННЯ ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯХ PDF
Влада Юрьевна Кылынык, Василий Иванович Гнитько, Юрий Витальевич Науменко, Людмила Викторовна Розова 115-121
КВАЗІМЕТОД МОНТЕ-КАРЛО І КУБАТУРИ ДЛЯ СЕРЕНДИПОВИХ ПОЛІНОМІВ PDF
Анатолій Никифорович Хомченко, Олена Іванівна Литвиненко, Ігор Олександрович Астіоненко, Петро Йосипович Гучек 122-127
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНИХ АВТОМАТІВ ПРИ ПРОГРАМУВАННІ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ PDF
Михайло Борисович Єдинович, Ігор Віталійович Байрак, Сергій Леонідович Карпенко 128-135
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ МАРШРУТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ PDF
Павло Вікторович Луб’яний, Ігор Анатолійович Сєліверстов, Роман Віталійович Калімбет 136-142
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВІКОН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ КАМПУСІВ PDF
Вячеслав Леонідович Мартинов, Геннадій Анатолійович Вірченко 143-149
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У ІНТЕГРОВАНИХ ПТАШИНИХ І РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ PDF
Антон Анатолійович Омельчук, Оксана Валеріївна Поливода, Юрій Олександрович Лебеденко 150-157
ВИБІР РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ ГЕНЕРАТОРА ПРИ МОНІТОРИНГУ І КОНТРОЛІ ПРОЦЕСІВ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ У МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТАХ/КАРТИНАХ МЕТОДОМ ПОГЛИНАННЯ НВЧ/КВЧ ЕНЕРГІЇ PDF
Юрий Васильевич Човнюк, Михаил Гаврилович Диктерук, Марина Сергеевна Кобец 158-167
АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТКОМ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ НАСТРОЙКИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ PDF
Андрей Николаевич Климович, Василий Николаевич Шуть 168-177
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ВПЛИВІВ І ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
Александр Мирославович Хошаба 178-185


 
Google Scholar, Index Copernicus International World of Journals, CrossRef,
National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License